เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน

06 April, 2015 Africa, Causes Four, Causes One
Donation : $78,456.90/ $126,500.00

รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน โครงการ “เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน” จัดโดยอาสามาด้วยกัน

ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 60
ถึง 22 กรกฎาคม 60
เวลา : 06:30 น. – 20:00 น.
ทุกวัน (ไป-กลับ)

สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก จังหวัด สมุทรสาคร

จุดประสงค์
เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ผ่านกิจกรรมการเพาะกล้าไม้ และปลูกป่าชายเลน บริเวณศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:30 – 20.00 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
– รอยยิ้ม ต้อนรับเพื่อนใหม่ 🙂
– จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
– ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
– ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย อาทิ สบู่ ยาสระผม
– ยารักษาโรคประจำตัว

วิธีการสมัคร
1.สมัครร่วมกิจกรรมผ่านระบบธนาคารจิตอาสา เพื่อสะสมชั่วโมงอาสา

2. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

3.ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ2 ส่งใบสมัครและหลักฐานการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ทักษะของอาสาสมัครที่ต้องการ

ความสามารถพิเศษ (Special Skill) : ไม่มี

ทักษะวิชาชีพ (Professional Skill) : ไม่มี

ประเภทงานอาสา

กู้ภัยและฟื้นฟูจากภัยพิบัติศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการสิ่งแวดล้อมและการเกษตรการศึกษาและฝึกอบรม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)

ค่าใช้จ่ายคนละ 400 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง/ไม่มีประกันการเดินทาง)

สิ่งที่รวมอยู่ใน 590 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – สมุทรสาคร
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

รับสมัครภายใน

20 กรกฎาคม 60

รายละเอียดการเดินทาง

นัดพบกัน ณ ปั้ม ปตท.สนามเป้า ตามกำหนดการต่อไปนี้

06:30 – 07:00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 – 09.00 เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาคร
09.00 – 09.30 เดินทางถึงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา คณะทำงานให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
09.30 – 11.00 วิทยากรบรรยายให้การแนะนำเกี่ยวกับการเพาะต้นกล้าสำหรับป่าชายเลน พร้อมกับให้จิตอาสาลงมือปฎิบัติจริงในเพาะกล้าไม้
11.00 – 11.40 พักรับประทานอาหารเที่ยง
11.40 – 12.00 เดินทางไปปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก
12.00 – 14.00 รับความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนในเชิงระบบนิเวศน์ พร้อมลงมือปฎิบัติการจริงภาคบ่าย กับการสร้างป่าอาสามาลุยเลน
14.00 – 14.30 เสร็จสิ้นภารกิจสร้างป่าอาสามาลุยเลน ทำความสะอาดร่างกาย พร้อมรอยยิ้มหัวใจและความสุข
14.30 – 15.00 สรุปกิจกรรม “เพาะกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
15.00 – 16.00 พักผ่อน ณ จุดชมวิวสะพานแดง และสักการะศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ
16.00 – 18.00 แวะสักการะ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อนุสรณ์แห่งความภักดี และเลือกซื้อของฝากที่ตลาดมหาชัย
18.00 – 20.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

  1. หลี 087-264-6240
    2. เน 087-677-6733
    3. เคนิด 096-991-5500

 

1

Select your price

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievement

2

Fill The Form

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen

3

Donate causes

Cnatoque pena ibus et magnis dis parturient montes his achievemen